Sau 5 năm thực hiện, Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn đã có một số kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần sửa đổi để phù hợp hơn với thực tiễn.

Ảnh mô tả
Ảnh minh họa

  Hiện nay cả nước có 4.575 làng nghề, hoạt động sản xuất của nghề nông thôn đã tạo ra việc làm cho hơn 11 triệu lao động, thu hút khoảng 30% lực lượng lao động nông thôn, đặc biệt có những địa phương đã thu hút được hơn 60% nhân lực lao động. Thu nhập trung bình của người lao động đạt từ 450 ngàn đồng/tháng đến 4 triệu đồng/tháng (tùy theo từng loại ngành nghề), gấp 1,5 lần so với lao động thuần nông.

         Nghị định 66 ra đời đã góp phần bảo tồn, phát triển nghề thủ công, làng nghề truyền thống. Giá trị sản xuất từ các ngành nghề nông thôn ngày càng tăng, trở thành ngành kinh tế chủ lực phát triển kinh tế ở nhiều địa phương.

         Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hồ Xuân Hùng, sau 5 năm triển khai Nghị định 66, chúng ta cũng gặp một số khó khăn, bất cập. Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu quy hoạch làng nghề và đầu tư cho quy hoạch chưa đúng tầm.

         Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề và truyền nghề còn hạn chế, nếu không quan tâm đúng mức có nghề sẽ mai một dần. Ngoài ra, theo ông Hồ Xuân Hùng, xu thế của thế giới là gắn các sản phẩm truyền thống, quảng bả các sản phẩm truyền thống thông qua hình thức du lịch làng nghề hiện nay còn yếu vì vậy các nghệ nhân và người lao động trong các làng nghề cũng chưa thực nắm bắt được nhu cầu của thế giới để phát triển sản xuất đúng hướng.

        Theo Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, cần bổ sung một số điểm trong Nghị định 66 mà tại thời điểm ra đời, chưa lường trước hết được.

         Ví dụ một số ngành nghề mới đang du nhập vào nước ta, cần phải xác định lại các tiêu chí để bổ sung thành lập tiêu chí làng nghề để có thể hoàn chỉnh thống nhất sự nhận diện “làng nghề” và “nghề của làng”, từ đó có sự đầu tư tập trung hiệu quả.

         Ông Hồ Xuân Hùng cũng cho rằng, phải có chính sách tôn vinh nghệ nhân hơn nữa. Cùng với đó, đổi mới hoạt động của các tổ chức quỹ dành cho sự phát triển các làng nghề.

         Hiện nay có rất nhiều hội ngành nghề nhưng theo thứ trưởng Hùng, Chính phủ cần có chính sách để các hội phát triển theo hướng gắn kết hơn.

        Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng cho biết 2haiviệc Bộ NNPTNT sẽ làm ngay đó là đề nghị Chính phủ bổ sung, thậm chí sửa đổi một số điều khá lớn trong Nghị định 66 để phù hợp với thực tế.

        Thứ hai, bên cạnh đó, Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương phải ban hành ngay 1 thông tư liên tịch hướng vào 2 mục tiêu lớn đó là phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các Sở, ngành, đồng thời tập trung được các nguồn lực để phát triển làng nghề.

Đỗ Hương

theo Chinhphu.vn

Bình luận