Với nhiều hiệu ứng hình ảnh khôi hài như chữ cái bị nhòe hay sắp ngược trên thanh kẹo Snicker, thông điệp "không còn là chính mình khi... quá đói" đã được chuyển tải trọn vẹn, đồng thời cũng bật lên "gợi ý" dùng kẹo Snicker để giải quyết cơn đói.

Với nhiều hiệu ứng hình ảnh khôi hài như chữ cái bị nhòe hay sắp ngược trên thanh kẹo Snicker, thông điệp "không còn là chính mình khi... quá đói" đã được chuyển tải trọn vẹn, đồng thời cũng bật lên "gợi ý" dùng kẹo Snicker để giải quyết cơn đói.

Snickers: Không còn là chính mình khi... quá đói 1
Thứ tự các chữ cái bị đảo lộn

Snickers: Không còn là chính mình khi... quá đói 2
... hay nằm ngược

Snickers: Không còn là chính mình khi... quá đói 3
hoặc thậm chí bị nhòa đi để chuyển tải "gợi ý" dùng kẹo Snicker để giải quyết cơn đói

 

Nguyên Anh

Bình luận