Ngày 20/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến về kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ - CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Theo số liệu của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 10/2011, cả nước có 4.575 làng nghề, trong đó có 1.324 làng nghề đã được công nhận, còn 3.251 làng có nghề chưa được công nhận. Tốc độ phát triển làng nghề tăng bình quân từ 6 – 15%/năm. Hoạt động sản xuất nghề nông thôn đã tạo việc làm cho hơn 11 triệu lao động. Tùy theo từng loại ngành nghề, người lao động có mức thu nhập trung bình từ 450.000 đồng đến 4 triệu đồng/tháng, gấp 1,5 – 4 lần lao động thuần nông.
 
Ảnh mô tả

Sản xuất tại làng nghề mộc xã Liên Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội)

              Mặc dù vậy, phát triển ngành nghề nông thôn còn nhiều khó khăn. Từ phản ánh của các địa phương cho thấy, công tác quy hoạch chưa căn cơ, nên các làng nghề còn thiếu mặt bằng sản xuất; khả năng tiếp cận vốn vay thấp; công tác đào tạo nghề đối với cán bộ quản lý, doanh nghiệp, nghệ nhân, thợ còn chưa đúng tầm; ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất chậm, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng...
             Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng, để thúc đẩy ngành nghề nông thôn phát triển hơn, các địa phương cần khẩn trương xây dựng quy hoạch hoàn chỉnh, phát triển làng nghề theo thế mạnh riêng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện các dự án bảo tồn làng nghề, phát triển làng nghề gắn với du lịch, nhất là xây dựng các tuyến, điểm du lịch gắn với từng sản phẩm làng nghề. Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan rà soát bổ sung vào Nghị định 66 theo hướng đưa vào danh mục một số ngành nghề mới; điều chỉnh những chính sách còn chồng chéo với Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Công Thương sẽ tăng quỹ khuyến công và hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ thiết thực cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn v.v...

     Minh Trung
theo agribank.com.vn

Bình luận