Chim Mía đặc sản Bình Định

Bạn thích bài này ?
Chim Mía có nhiều ở Tây Sơn, do đây là vùng nguyên liệu mía. Một số người dân địa phương vẫn có nghề rập chim trong những ruộng mía, cung cấp cho các quán ăn.

Ảnh mô tả

Chim Mía có nhiều ở Tây Sơn, do đây là vùng nguyên liệu mía. Một số người dân địa phương vẫn có nghề rập chim trong những ruộng mía, cung cấp cho các quán ăn. Bởi vậy, chim mía Tây Sơn thường tươi; nướng hay quay lên rất ngọt. Chim mía nướng hay quay giòn, cho cả con vào miệng, nhấp chút rượu Bàu Đá thấy lòng lâng lâng.

Tin khác

Bình luận